Dune's nesten - English

Op 18 januari 2009 was er een terugkomdag van het nest van Cloudy en Ramses.De pups hebben allemaal namen van dansen gekregen. Met uitzondering van Namid Indian Dancer die in Polen woont en van Fandango Rigadoon, alias Ranger, waren ze er allemaal.

Klik hier voor meer foto's van het Dansnest